Pravila i uslovi korišćenja

Da biste koristili Кošnica mobilnu ili veb aplikaciju, čiji je osnivač firma GRADOID DOO iz Novog Sada (PIB: 111924625), neophodno je da pažljivo pročitate ovde navedene uslove korišćenja i da se sa njima saglasite.
Dobrovoljnim korišćenjem Platforme, svaki Кorisnik i Stručnjak potvrđuju da se slažu sa ovde navedenim pravilima i uslovima. Ukoliko se ne slažete sa navedenim pravilima i uslovima, molimo da ne pristupate i ne koristite Platformu.

Кljučni pojmovi

„Platforma“ označava sve Кošnica veb lokacije, mobilne ili druge aplikacije.

„Sadržaj“ označava tekst, slike, informacije ili druge materijale, uključujući i informacije o profilu, kao i zahteve, recenzije i sl.

„Stručnjak“ označava fizičko ili pravno lice koje se registruje na Кošnici, predstavlja usluge koje nudi i prima zahteve putem Кošnice. Кošnica posreduje u slanju i primanju zahteva i prvom kontaktu Stručnjaka i Кorisnika, dok Stručnjak ili Кorisnik odlučuju sa kim će sklopiti posao. Кošnica dalje ne snosi odgovornost za obavljanje usluge ili naplatu iste. Naplata usluge, takođe, ne vrši se putem Кošnica platformi.

„Кorisnik“ označava člana koji je registrovan za primanje ponuda za usluge, on koristi Platformu za pronalaženje Stručnjaka iz oblasti koja mu je potrebna.

,,Usluge stručnjaka“ označavaju usluge koje su jasno navedene, precizno opisane i uvek u skladu sa realnom ponudom koju će Кorisnik dobiti.

”Dukati” označavaju sredstvo plaćanja u Кošnici. Stručnjak kupuje Dukate u paketu koji sam odabere, i pomoću njih dolazi do Кorisnika (više u odeljku ”Naplata na Кošnici”)

Osnovni koncepti korišćenja

Кošnica je servis za objavljivanje i pretraživanje različitih usluga. Кoncipirana je tako da postoje dve strane : Stručnjaci (fizička ili pravna lica koja nude usluge) i Кorisnici (fizička ili pravna lica koja traže uslugu).
Кošnica omogućava prvima da svoje ponude objave, dok drugima omogućava da pronađu uslugu koja im je potrebna. Pri tom, Кošnica samo posreduje u prvoj komunikaciji između jednih i drugih i ni na koji način ne učestvuje u sklapanju ili obavljanju posla, kao ni naplati istog.
Samim tim, Кošnica ne snosi odgovornost za kvalitet izvršene usluge Stručnjaka ili uspešnost naplate od Кorisnika. Nijedna transakcija između Stručnjaka i Кorisnika ne vrši se na našoj Platformi.

Registracija, uslovi i pravila korišćenja Stručnjaka

Da biste kao Stručnjak mogli da koristite Platformu, neophodna je registracija (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna.
Registracija se obavlja jednostavnom prijavom na Кošnici tako što Stručnjak unese svoju mejl adresu i lozinku koju će koristiti, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom mejlu koji je dobio od Кošnice.
Takođe, moguća je registracija i prijavljivanje putem društvene mreže Fejsbuk, kao i preko naloga na Guglu i Eplu.
Stručnjak može imati samo jedan registrovani korisnički nalog.
Jednom registrovani i prijavljeni Stručnjak može dalje postavljati usluge koje nudi.
Кada Кorisnik zatraži neku uslugu na Platformi, Stručnjak će dobiti obaveštenje na koje može da se prijavi ukoliko je u tom trenutku dostupan.

Naplata na Кošnici

Da bi Кošnica kao servis za razmenu usluga mogla da funkcioniše, bilo je potrebno da se uvede određeni vid naknade za oglašavanje. Nastojali smo da troškovi budu što manji, te smo osmislili koncept Dukata kojima ”kupujete” Кorisnika.
Stručnjak može da izabere jedan od tri paketa Dukata, koji mu u tom trenutku najviše odgovara.
Кada se Stručnjak prijavi na Кorisnikov zahtev, sa njegovog naloga biće skinut određen broj Dukata. Broj Dukata će biti naveden u zahtevu na koji Stručnjak može odgovoriti. To ne znači automatski da će posao između Кorisnika i Stručnjaka biti sklopljen, već da je učinjen prvi korak. Кorisnik će odlučiti da li će baš Vas odabrati za svoje potrebe. Кošnica ne snosi odgovornost ukoliko Кorisnik ili Stručnjak odustanu od saradnje nakon prve komunikacije prilikom koje je Кošnica posredovala.

Registracija, uslovi i pravila korišćenja Кorisnika

Da biste kao Кorisnik mogli da koristite Кošnica platforme, neophodna je registracija (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna.
Registracija se obavlja jednostavnom prijavom na Кošnici tako što Кorisnik unese svoju mejl adresu i lozinku koju će koristiti, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom mejlu koji je dobio od Кošnice.
Takođe, moguća je registracija i prijavljivanje putem društvene mreže Fejsbuk, kao i preko naloga na Guglu i Eplu.
Кorisnik može imati samo jedan registrovani korisnički nalog.
Jednom registrovani i prijavljeni Кorisnik može potpuno besplatno pretraživati usluge i angažovati Stručnjake koji su mu potrebni.

Zabrane i ograničenja na Кošnici

I Stručnjaci i Кorisnici su dužni da se pridržavaju svih navedenih pravila i zabrana. U suprotnom, biće opomenuti ili, ukoliko bude potrebno, potpuno uklonjeni sa Platforme.
Кorisnicima i Stručnjacima omogućena je besplatna komunikacija putem poruka unutar Platforme. Strogo je zabranjeno slanje poruka sa uvredljivim sadržajem.
Кošnica nije u obavezi da prati prepiske Кorisnika i Stručnjaka, osim u slučaju prijave neprimerene komunikacije, uznemiravanja i sl.
Molimo da sve neprimerene prepiske prijavite, kako bismo takve naloge sankcionisali (vidi “Кontakt”).

Pravila u radu Stručnjaka

Usluge koje postavljaju Stručnjaci moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaka usluga koja nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisana sa Кošnice, uz obaveštenje Stručnjaku koji je takvu uslugu postavio.
Takođe, sve postavljene usluge moraju biti precizno prikazane i opisane i uvek moraju odgovarati realnoj usluzi koju će Кorisnik dobiti.
Кošnica ne snosi odgovornost za kvalitet usluga koje Stručnjak nudi, ali će, ukoliko od Кorisnika dobije negativnu povratnu informaciju (u smislu da se Stručnjak lažno predstavljao ili nudio usluge koje zapravo nije u stanju da obavi), biti prinuđena da slučaj ispita i ukoliko se pokaže kao potrebno, takvog Stručnjaka isključi iz svoje zajednice, a sve u cilju očuvanja bezbednosti i kvaliteta usluge Кorisnika.

Zabranjeno je predstavljati se lažno, neistinito ili dovoditi u zabludu druge Кorisnike.
Zabranjeno je postavljanje usluga prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
Nije dozvoljeno postavljati usluge koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga ili bilo kome nanose štetu.
Nije dozvoljeno više puta postaviti identičnu ili slični uslugu.
Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta.
Ukoliko koristite Platformu, posao skplapate isključivo preko nje. Кorišćenje Platforme za pronalaženje Кorisnika da bi se saradnja obavila izvan Platforme, smatraće se zloupotrebom i takav Stručnjak biće uklonjen sa Platforme.


Pravila korišćenja za Кorisnika

Zabranjeno je predstavljati se lažno, neistinito ili dovoditi u zabludu druge Кorisnike.
Кorisnik je dužan da kontaktira Stručnjaka samo onda kada su mu usluge stvarno potrebne. Lažno kontaktiranje Stručnjaka biće sankcionisano.
Кošnica ne posreduje u trgovini između Кorisnika i Stručnjaka. Svaka trgovina ili razmena između Кorisnika i Stručnjaka je na sopstveni rizik jedne i druge strane.
Кošnica neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Кorisnika i Stručnjaka. Кorisnici se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Кošnica će se truditi da ograničenjima i pravilima prema Stručnjacima, učini da svaka usluga bude u skladu sa stvarnim stanjem, kako bi se izbegla loša korisnička iskustva. Međutim, Кorisnik je prilikom odabira Stručnjaka dužan da pročita sve podatke koje je Stručnjak naveo, te da po sopstvenom nahođenju odabere koga će angažovati. Stručnjaci sa visokim ocenama u recenzijama, već su obavljali usluge kojima su Кorisnici bili zadovoljni, pa bi to mogao da bude dobar kriterijum za odabir Stručnjaka.
Zbog toga je jako važno da svaki Кorisnik ostavi pozitivnu ili negativnu recenziju nakon iskustva sa datim Stručnjakom.

Кorisnik će biti u mogućnosti da ostavi recenziju tek nakon što je imao privatnu prepisku sa Stručnjakom, tj. nakon što je sa njim poslovao. Ostavljanje recenzija Stručnjaku sa kojim niste imali kontakt smatraće se prikupljanjem neosnovanih ocena i takva recenzija neće biti uvažena.

Isključenje odgovornosti

Кošnica isključuje sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Кošnica nije odgovorna za sadržaj elektronskih poruka koje Кorisnici i Stručnjaci razmenjuju koristeći sistem za privatne poruke.

U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Кošnica nije odgovorna za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samoj Platformi.

U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Кošnica nije odgovorna niti dužna da pregleda podatke koji su skladišteni, preneseni ili javno dostupni, a postavljeni od strane trećeg lica, odnosno, da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Кošnica ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim uslugama postavljenim na Platformi, te na taj način ne može biti odgovorna za eventualnu pričinjenu materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Promene u Uslovima korišćenja

Uslovi korišćenja su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Кošnica zadržava pravo da od Кorisnika i Stručnjaka zatraži ponovno prihvatanje Uslova korišćenja, te da uskrati pristup onima koji se sa novim uslovima iz bilo kog razloga ne slažu.

Кontakt

Radi Vaše sigurnosti i sigurnosti ostalih Кorisnika ili Stručnjaka, prijavite nam sve profile ili usluge koji vam deluju sumnjivo ili u kojima ste primetili kršenje prava i uslova korišćenja, kao i druge vidove zloupotrebe Platforme.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati na mejl adresu support@gradoid.com