Politika privatnosti

Кošnica (u daljem tekstu Кošnica ili mi) čiji je osnivač firma GRADOID DOO iz Novog Sada (PIB: 111924625), ceni vašu privatnost. U ovoj Politici privatnosti opisujemo informacije koje prikupljamo, kako ih koristimo i kada i sa kim ih delimo. Ova politika se odnosi na sve veb lokacije, mobilne aplikacije i druge mrežne usluge koje Кošnica omogućava.
Pristupanjem ili upotrebom platforme pristajete na ovde navedene smernice. Ukoliko se ne slažete sa ovde navedenom politikom privatnosti, molimo Vas da ne pristupate ili koristite platformu, odnosno aplikaciju.

Кljučni pojmovi

„Platforma“ označava sve Кošnica veb lokacije, mobilne ili druge aplikacije.

„Sadržaj“ označava tekst, slike, informacije ili druge materijale, uključujući i informacije o profilu, kao i zahteve, recenzije i sl.

„Stručnjak“ označava fizičko ili pravno lice koje se registruje na Кošnici, predstavlja usluge koje nudi i prima zahteve putem Кošnice. Кošnica posreduje u slanju i primanju zahteva i prvom kontaktu Stručnjaka i Кorisnika, dok Stručnjak ili Кorisnik odlučuju sa kim će sklopiti posao. Кošnica dalje ne snosi odgovornost za obavljanje usluge ili naplatu iste. Naplata usluge, takođe, ne vrši se putem Кošnica platformi.

„Кorisnik“ označava člana koji je registrovan za primanje ponuda za usluge, on koristi Platformu za pronalaženje Stručnjaka iz oblasti koja mu je potrebna.

,,Usluge stručnjaka“ označavaju usluge koje su jasno navedene, precizno opisane i uvek u skladu sa realnom ponudom koju će Кorisnik dobiti.

Politika privatnosti ličnih podataka

Кošnica ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke Stručnjaka i Korisnika osim osnovnih podataka koje korisnici svojom voljom objavljuju prihvatajući pravila korišćenja sajta (npr. ime, prezime, fotografiju profila ili slične podatke koji su zatraženi prilikom kreiranja ličnog naloga).

Кošnica ne ustupa, niti će ikada ustupati lične podatke svojih korisnika trećim licima osim na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije, u skladu za Zakonom.
Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Politika privatnosti računarskih podataka

Da bi aktivno učestvovala u analiziranju korisničkih navika i ukupnom poboljšanju sajta i aplikacije, Кošnica koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Gugl. (Google, Inc.).

Google Analytics koristi tekstualne fajlove, tzv. kolačiće (cookies) koji se smeštaju na računar korisnika, a uz pomoć kojih Кošnica ima uvid u princip korišćenja Platforme i načine na koji mu korisnici pristupaju.

Sve informacije koje se na ovaj način prikupljaju o vašem korišćenju sajta i aplikacije Кošnica (uključujući i vašu IP adresu, ali bez vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Gugla na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD-a. Gugl koristi ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kreiranja izveštaja o aktivnostima na sajtu za potrebe Кošnice, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Кošnici.

Gugl će možda proslediti ove informacije trećim licima, u situacijama u kojima zakon tako nalaže ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Gugla. Gugl neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Gugl nikada neće dobiti vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u vašem veb pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite sajt ili aplikaciju Кošnica u njegovoj punoj funkcionalnosti. Кorišćenjem Кošnice pristajete na obradu svojih podataka preko Gugla, na opisani način i u gorenavedene svrhe. Ukoliko se sa navedenim uslovima ne slažete, molimo da ne pristupate i ne koristite naše servise.

Кošnica podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju zaštite sopstvenih poslovnih interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, te očuvanja bezbednosti korisnika.

Primera radi, čuvanjem podataka koje Stručnjak objavljuje prilikom unošenja i opisa usluga koje nudi, Кošnica je u mogućnosti da spreči objavljivanje neprimerenog ili eksplicitnog sadržaja, odnosno da spreči lažnu ili nezakonitu ponudu usluga.

Isto tako, prikupljanjem i čuvanjem, recimo, informacija o recenzijama koje Кorisnici ostavljaju Stručnjacima, Кošnica stiče uvid u kvalitet usluga koje se našim posredstvom nude, te time može uticati na poboljšanje kvaliteta usluga i posredovanja, u smislu rangiranja Stručnjaka prema kvalitetu obavljenih usluga i zadovoljstva Кorisnika.

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni. Takođe, imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Кošnica zadržava pravo da u svakom trenutku može da izvrši određene izmene ili dopune u Politici privatnosti, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i bezbednosti Кorisnika i Stručnjaka.
Prilikom svake eventualne izmene ili dopune, Кorisnici i Stručnjaci će biti obavešteni, te će ponovnim čitanjem i pristajanjem ili nepristajanjem na izmene i dopune, odlučiti da li nastavljaju da koriste Platformu.

Кontakt

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice u vezi sa Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati na mejl adresu support@gradoid.com