Kako da napravim poslovni profil

Napravi profil i brzo pronađi mušterije

Izaberi opciju

Nudim usluge

Prati korake i prijavi se na jedan od ponuđenih načina

Izaberi uslugu koju pružaš. Unesi mesto poslovanja. Ukoliko posluješ i onlajn, označi opciju onlajn.

Sada možeš dodatno da urediš svoj profil.

Iskoristi mogućnost da detaljno opišeš sebe i svoje poslovanje. Stručnjaci sa kvalitetnijim profilom imaju veće šanse da sklope posao.