Uloga dadilje u životu deteta

Vremena se menjaju, a sa njima i roditeljstvo. Dok su pre nekoliko decenija naši roditelji radili do dva ili tri sata poslepodne, danas se radni dan završava znatno kasnije, ostavljajući malo prostora roditeljima da provedu kvalitetno vreme sa svojom decom. Uz to, sve je više stresora koji nam oduzimaju energiju i strpljenje, a ova dva resursa su nam preko potrebna kako bismo izgradili pozitivne odnose sa našom decom. 

Spram životnih okolnosti kojima su izloženi, roditelji su sve više počeli da se oslanjaju na usluge dadilja čiji je posao da se brinu o njihovoj deci i zadovoljavaju njihove potrebe kada oni nisu u mogućnosti da to učine sami. Iako kod nas i dalje postoje predrasude prema roditeljima koji ostavljaju dadiljama da se brinu o njihovoj deci, istina je da uloga dadilje u dečijem životu nosi sa sobom brojne benefite kojima ćemo se u ovom tekstu baviti.

Zabava

Roditelji danas vode mnogo stresnije živote koji im crpe neophodnu energiju i strpljenje. Dadilje, sa druge strane, zbog toga što im je to posao,  mnogo su opuštenije u interakciji sa decom usled čega deca često imaju interesantnija i zabavnija iskustva sa njima. O značaju zabave i opuštenosti u dečijim životima zaista ne moramo trošiti reči. Uzevši ovo u obzir, deca će posmatrati vreme koje treba da provedu sa dadiljom kao vreme opuštanja i zabave koje je od neprocenjivog značaja za njih.

Zadovoljenje potreba

Deca, a pogotovo bebe, imaju vrlo malo potreba, ali kako bi njihov razvoj bio potpun i zdrav, zadovoljenje ovih potreba je nužno. U situacijama kada majke ne mogu biti prisutne u životima svoje dece dvadeset i četiri sata dnevno, dadilje mogu preuzeti ovu odgovornost na sebe i starati se o zadovoljenju dečijih potreba. U suštini, deca se instinktivno vezuju za osobe koje se brinu o njima i tretiraju ih sa pažnjom i ljubavlju. 

Opšta briga

Pored zadovoljenja potreba, dadilje se staraju o tome da su deca čista, odevena, sita, ili smeštena u krevet kada dođe vreme za to. Takođe, u slučaju odsustva roditelja, dadilje vode računa o deci kada su prehlađena, pomažući im da dobiju sigurnost i utehu koja im je potrebna dok se u potpunosti ne oporave. 

Nezavisnost

Angažovanje dadilje može biti značajno za učenje deteta o nezavisnosti. Što dete ranije nauči da bude mirno i sigurno kada vi niste tu, sve predstojeće faze razdvajanja (kretanje u vrtić i slično) mnogo će lakše pasti i vama i vašem detetu. Stoga, dadilja može usvojiti tu “posredničku” ulogu i postarati se da su potrebe vašeg deteta namirene dok ste odustni kako bi dete shvatilo da je sve u redu čak i kada vi niste tu. 

Prisustvo dadilje u životu vašeg deteta može vas učiniti boljim roditeljem! Kada imamo vremena da se posvetimo sebi, postajemo rasterećeniji i srećniji, a samim tim mirniji i prisutniji u interakciji sa našom decom. Jednostavno rečeno, angažovanjem dadilje ne profitira samo dete već i čitava porodica.

Leave a Reply

%d bloggers like this: