Zašto je psihoterapija važna? 

Zahvaljujući holivudskim filmovima i načinom na koji popularna kultura predstavlja psihoterapiju, mnogi od nas su stvorili potpuno pogrešnu sliku o tome kako psihoterapijski proces izgleda i kome je namenjen. Stoga, pre nego što odgovorimo na pitanje zašto je psihoterapija važna i kako vam tačno može pomoći, neophodno je da razbijemo dva velika mita vezana za nju. 

Psihoterapija nije metod lečenja “ludaka”, slabića, i osoba sa psihičkim poteškoćama. Kako idemo kroz život, svi mi se susrećemo sa brojnim izazovima i preprekama koje sprečavaju naš lični razvoj, dovode nas u stanje krize, i prouzrokuju određeni stepen patnje. Kako bismo lakše prebrodili ove periode, psihoterapija je tu da nas obrgli podrškom, sigurnošću  i neophodnim uvidima kako bismo nastavili dalje uz povećan kvalitet života.
Psihoterapijski proces ne podrazumeva samo ležanje na kauču, istraživanje ranog detinjstva i snova. Sve ove stvari vezane su za ortodoksnu psihoanalitičku praksu koja je sve manje prisutna u savremenoj psihoterapiji. Današnje metode mnogo su manje “zastrašujuće” i apstraktne, te kada bi bile prisutnije u oku javnosti, verovatno bi manje ljudi imalo otpor prema psihoterapiji.

Šta je to lekovito u psihoterapiji?

Shodno tome da je psihoterapija vid psihološke pomoći, a naša psiha jedan vrlo kompleksan sistem, elementi učinkovitosti psihoterapije zaista su brojni.

  • MOTIVACIJA – Tokom čitavog terapijskog procesa, psihoterapeut ima zadatak da motiviše klijenta kako bi on istrajao u procesu učenja, menjanja i samospoznaje. Jedan od glavnih razloga zašto razne tehnike samopomoći nisu toliko efikasne leži upravo u nedostatku motivacije do koje je teško samostalno doći. 
  • SOCIJALNA PODRŠKA – Na kraju dana, ljudi su društvena bića. Bez adekvatne socijalne podrške, mentalno zdravlje počinje da se narušava, kao i naše socijalno funkcionisanje. Shodno tome da su mnogi od nas ostali bez svojih porodica ili u njima nailaze na konstantno neprihvatanje i kritiku, proces samoprihvatanja i rešavanja problema drastično je otežan. Psihoterapija, sama po sebi, predstavlja vid socijalne podrške koja može biti od neprocenjivog značaja. 
  • KOREKTIVNA PRAKSA – Veliki deo psihoterapije svodi se na korekciju negativnih iskustava koja je klijent imao sa ključnim figurama tokom sopstvenog razvoja. Mnoga od ovih iskustava su ostavila trag na samog klijenta usled kojih su on ili ona razvili određene obrasce mišljenja ili ponašanja koji su štetni po njih. Kroz psihoterapijski rad, klijent uspeva da koriguje i promeni ove obrasce, te samim tim osigura sebi veći kvalitet života i stepen samoprihvatanja. 
  • ISKAZIVANJE OSEĆANJA – Pishoterapeut takođe ima zadatak da ohrabri klijenta da ispolji osećanja koja njegova sredina ili on sam ne prihvata. Potiskivanje osećanja vodi ka štetnim načinima razmišljanja, telesnoj napetosti i brojnim drugim problemima, a kroz psihoterapiju radi se na razvijanju pozitivnog stava prema ispoljavanju i prihvatanju ovih osećanja.
  • USVAJANJE NOVIH VEŠTINA – Ponekad nije dovoljno samo doći do uvida o tome kako stvaramo i održavamo probleme u našim životima. Često se dešava da našem repertoaru nedostaju određene veštine koje nam mogu pomoći da stara disfunkcionalna ponašanja zamenimo novim i funkcionalnijim. Pod ovim veštinama mislimo na: strategije prevladavanja stresa i upravljanja sobom, veštine asertivne komunikacije, i brojne druge. 

Ukoliko poznajete nekoga ili sami prolazite kroz period krize, učinite sebi uslugu i obratite se za stručnu pomoć. Odlazak kod psihoterapeuta nije nikakav znak slabosti, naprotiv, pokazatelj je unutrašnje snage i motivacije za boljim i ispunjenijim životom na koji svako od nas ima neuskrativo pravo! 

Leave a Reply

%d bloggers like this: