Zašto je važno učiti strane jezike?

Uzimati časove stranih jezika sa sobom donosi brojne benefite, kako društvene i kognitivne, tako i zdravstvene! Iako se često može čuti da je učenje stranih jezika najlakše kada smo deca, istraživanja pokazuju da razvijeniji kognitivni aparat kod odraslih ipak čini sam proces učenja jezika jednostavnijim. 

Shodno pravcu u kom se tržište rada kreće, poznavanje stranog jezika može značajno olakšati pronalaženje posla, pogotovo ako planiramo da ostvarimo karijeru van granica naše zemlje. Sa druge strane, učenje stranih jezika upotpunjuje i naše društvene živote, ponajviše kroz putovanja koja omogućavaju direktan kontakt sa lokalcima, ali i lakše tumačenje simbola na aerodromima, metroima i ulicama svetskih metropola. 

Međutim, časovi engleskog ili nekog drugog stranog jezika, takođe osiguravaju:

  • Donošenje racionalnih odluka
  • Multitasking sposobnosti
  • Odlaganje demencije
  • Olakšano učenje novih jezika
Donošenje racionalnih odluka

Verovali ili ne, proces donošenja odluka i izvlačenja zaključaka drastično drugačije funkcioniše na stranom i maternjem jeziku. Istraživanje koje je sprovedeno na Univerzitetu u Čikagu pokazalo je da uložen trud u uspostavljanje komunikacije na stranom jeziku čini ljude da budu racionalniji i sigurniji pri donošenju odluka. Kada uspostavljamo komunikaciju na maternjem jeziku, razni podsvesni emocionalni signali utiču na odluke koje donosimo. Uz to, dvojezični mozgovi brže pronalaze logiku i bolje analiziraju probleme novonastalih situacija! 

Multitasking sposobnosti

Kognitivna neurološkinja Elen Bjalistok sprovela je istraživanje u kom su ispitane multitasking sposobnosti ljudi koji govore samo jedan, ili više jezika. Ispitanici su imali zadatak da upravljaju vozilom u simulatoru dok su istovremeno obavljali neke druge zadatke poput razgovaranja telefonom. 

Kao što je bilo očekivano, svim kandidatima su značajno opale vozačke sposobnosti kada su radili dve stvari istovremeno, ali su bilingvalni ljudi bili bolji od ostatka uzorka ispitanika. Objašnjenje za ovaj, naizgled paradoksalan fenomen, jeste da dvojezični ljudi nesvesno prizivaju iz memorije rečnike svih jezika koje poznaju, te su naviknuti da rade dve stvari u isto vreme. 

Odlaganje demencije

Nedavna studija pokazala je da dvojezičnost može značajno odložiti razvijanje simptoma demencije i Alchajmerove bolesti. Bez obzira na stepen obrazovanja, pol ili zanimanje, bilingvalne osobe su u proseku četiri i po godine kasnije razvijale Alchajmerovu bolest u odnosu na osobe koje su govorile samo jedan jezik. 

U suštini, učenje novih jezika povećava broj neuralnih puteva u našim mozgovima, osiguravajući procesuiranje informacija kroz više od jednog “kanala”.  Takođe, istraživanja su pokazala da dvojezičnost poboljšava razvoj delova mozga odgovornih za egzekutivne funkcije i pažnju, bez obzira na uzrast tokom kog uzimamo časove stranih jezika. 

Olakšano učenje novih jezika

Tehnike usvajanja jednog stranog jezika vrlo su primenjive na usvajanje drugih. Samim tim, poznavanje nekog stranog jezika vrlo je snažno sredstvo za savladavanje novih! Kroz učenje drugog jezika, naš mozak se obučava da drugačije procesuira i analizira različite lingvističke strukture.

Jednostavno rečeno, uvećavamo sopstvenu sposobnost da ponovimo isti proces sa različitim jezicima. Ovaj fenomen se naziva “multilingvistička svesnost”. Nakon učenja nekog jezika, u našoj mišičnoj memoriji ostaju zapamćeni sami koraci i procesi učenja! Naši mozgovi stiču razumevanje o strukturi stranih jezika kroz povećanu svesnost o gramatici, strukturi rečenica, itd. 

Sve u svemu, važno je znati da nikada nije kasno za učenje stranih jezika! Ukoliko do sada niste uzimali privatne časove, sada je pravi trenutak za to, jer, kao što ste i sami videli, benefiti su brojni, a brojni su i profesori koji vam znanje mogu preneti na zabavan i efikasan način!

Leave a Reply

%d bloggers like this: